Ruimte voor nieuwbouw op bedrijventerrein Strijp-T in Eindhoven

Bedrijventerrein Strijp-T in Eindhoven, gezien richting Strijp-S. Centraal te zien gebouw TQ. © Paul Raats/Strijp-T

EINDHOVEN - De nieuwbouwmogelijkheden op bedrijventerrein Strijp-T in Eindhoven worden flink teruggeschroefd. Maar ook in een nieuw bestemmingsplan blijft nog genoeg ruimte voor nieuwe bedrijfsgebouwen voor innovatieve ondernemingen. Eigenaar/ontwikkelaar GEVA BV verwacht dat daar veel vraag naar blijft.

Michel Theeuwen 23-02-21

Toch gaat GEVA BV geen nieuwbouwpanden voor eigen risico bouwen, vertelt projectleider Boudie Hoogedeure van Strijp-T bij het Bestse bedrijf. Pas als het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente gaat hij op zoek naar bedrijven die zich willen vestigen in een nieuw pand op het voormalige Philipsterrein. ,,En dan zoeken we met die kandidaten naar de beste oplossing, of in een eigen gebouw of samen met anderen. Gezien de snelheid waarmee alles gaat op Strijp-T zou dat best al op korte termijn aan de orde kunnen zijn. Want in Eindhoven is er momenteel een gebrek aan kwalitatief goede bedrijfsruimte."

Bestaande gebouwen nagenoeg helemaal verhuurd

GEVA BV heeft vorige week de eerste digitale bijeenkomst gehouden voor ondernemers en omwonenden over het nieuwe bestemmingsplan. De komende weken volgen nog online-vergaderingen voor de wijken om Strijp-T heen. De bestaande gebouwen zoals TQ op het terrein zijn nagenoeg gevuld, aldus Hoogedeure. Ook legt GEVA BV de laatste hand aan de verhuur van het Glaslaboratorium TY dat aan het eind van dit jaar verbouwd wordt.

Bedrijventerrein Strijp-T gezien vanaf Strijp-S. Rechts op de voorgrond het Gloeilampplantsoen. © Paul Raats/Strijp-T

Uitgangspunt blijft dat Strijp-T een bedrijventerrein is en blijft. De bestaande rechten van bedrijven als Smurfit Kappa, Draka en KMWE en de nieuwere Settels Savenije worden gerespecteerd. Ook de biomassacentrale behoudt zijn plek in het plan. Daarom is woningbouw - behalve de twaalf bestaande woningen aan de Bezuidenhoutseweg - ook niet mogelijk. ,,Maar het oude plan was bedoeld voor één bedrijf, Philips, met zware industrie, zoals de machinefabriek waar nu KMWE in zit. Nieuwe zware industrie willen we niet meer toevoegen, midden in de stad, dus veranderen we de bestemming voor de rest van het terrein. Zodat er ook meer lichtere industrie, dikwijls in een kantoorachtige omgeving bij kan komen. Fabrieken en kantoren lopen overigens ook steeds meer door elkaar", aldus Hoogedeure.

Projectleider Strijp-T van GEVA BV, Boudie Hoogedeure, op het dak van het Glaslaboratorium TY. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Uitgangspunt voor het nieuwe plan is de innovatieve maaksector, van onderwijs en ontwerp tot productie. Op Strijp-T zitten nu al onder meer Fontys ICT in gebouw TQ, ontwerpbureau Accenture (voorheen Van Berlo) in de voormalige energiecentrale van Philips, en de producenten Settels Savenij (pompgebouw TAQ en nieuwbouw) en 3D-printerfabrikant Additive Industries.

In het oude bestemmingsplan kon vrijwel het hele terrein van zo'n 25 hectare bebouwd worden, dus ook de wegen en parkeerterreinen. ,,Dat levert zoveel vierkante meters op, dat het de vraag is of je dat moet willen, bijvoorbeeld gelet op het verkeer dat dat aantrekt", aldus Hoogedeure. En dus stelt GEVA BV voor om de bouwruimte te beperken tot blokken langs de vier wegen. ,,Het belangrijkste is dat we ruimte maken voor meer groen, want Strijp-T moet een aantrekkelijke, parkachtige werkomgeving worden. Waar ook ruimte is voor nieuwbouw."

Gebouw TR - de Innovation Powerhouse, genoemd naar de voormalige functie: die van energiecentrale - op Strijp-T in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Die ruimte is er vooral aan de buitenkant, bijvoorbeeld aan de Achtseweg-Zuid. Met de gemeente wordt momomenteel nog overlegd over mogelijkheden om te bouwen tot een hoogte van 29 meter, vergelijkbaar met het hoogste deel van gebouw TQ. Maar dat is nog niet definitief vastgesteld, aldus Hoogedeure.

,,We overwegen ook flexibele gebouwen te maken. Een nieuw pand zou dan eerst gebruikt kunnen worden als parkeergarage om het dan later om te bouwen tot bedrijfsruimte, als er op termijn minder behoefte is aan parkeerplaatsen."

bron.