Met kleine reactoren maakt Flowid de chemische industrie veiliger

Pixabay © PublicDomainPictures

Geplaatst door Olga Koltsova | jul 29, 2019

Van reageerbuis tot erlenmeyer tot reactorvat, in de chemie gaat het altijd om hetzelfde principe van mengsels, waardoor een chemische reactie plaats kan vinden. Bij voorkeur op een zo veilig mogelijke manier. Het Eindhovense bedrijf Flowid heeft zich gespecialiseerd in reactorvaten zo groot als een koffiekopje, die door een doorstroomsysteem toch grote hoeveelheden chemicaliën kunnen verwerken.
Logisch dat in de ontwikkeling van reactorvaten veel tijd en energie wordt gestoken. In de chemische industrie is de reactor het belangrijkste type apparatuur. De meeste chemische reacties in chemische fabrieken worden uitgevoerd in batch-type reactoren met grote inhoud (tot 15.000 liter). In die reactoren worden alle materialen in de reactor geladen waarna de reactie kan ontstaan. Naast deze batch-reactoren zijn er ook continue reactoren: daarin stromen de materialen continu in de reactor en komen ze als een continue productstroom naar buiten. Bestaande continue reactoren (of doorstroomreactoren) zijn kleiner dan de batch-reactoren. Ze zijn echter nog steeds gemaakt voor grootschalige processen.
Chemische reactor ter grootte van een koffiekopje
Het Eindhovense bedrijf Flowid, gevestigd op Strijp-T, ontwikkelt doorstroomreactoren in veel kleinere afmetingen dan de andere beschikbare reactoren op de markt. "Het volume van onze reactoren is zo groot als een koffiekopje", zegt Wouter Stam, de oprichter en directeur van Flowid. "Je laat voortdurend chemische reagentia door deze kleine tank lopen. Het kleinere volume betekent ook dat je risico's afnemen in vergelijking met een batch-type reactor. In de continue reactoren die we verkopen is het volume aan gevaarlijke stoffen klein, zodat je meer controle hebt over je chemie en veel betere veiligheidsvoorwaarden dan bij conventionele systemen," zegt Stam.
Farmaceutische of gespecialiseerde chemieproducenten zouden het meeste baat hebben bij de kleine continue reactoren, zegt Wouter Stam. Hij voegt eraan toe dat de oplossingen van Flowid ook veelzijdig genoeg zijn om te worden toegepast in elke andere industrie waar chemische processen worden gebruikt.
Flowid-reactoren zijn niet de reactoren die de eindproducten maken. Ze worden normaal gesproken gebruikt voor het maken van tussenproducten die een verdere verwerking ondergaan in de farmaceutische industrie of in de productie van speciale chemicaliën. "We bouwen systemen die bestaan uit onze reactoren en andere typen debietreactoren. Ze zijn ontworpen voor het werk met niet-standaard of gevaarlijke chemicaliën – in dergelijke gevallen is het zinvol om een continue reactor te gebruiken."
Innovatieve stroomreactoren
De directeur van Flowid zegt dat het belangrijkste kenmerk van de door het bedrijf ontwikkelde reactor is dat ze de mogelijkheid bieden om het mengen onafhankelijk van de stroom te regelen. Dit is niet mogelijk in standaard stroomreactoren. Daarin wordt een betere menging bereikt door de reagentia sneller te verpompen. "SpinPro stelt ons in staat om met meerfasige chemie te werken: solvent-water, of solvent-water-gas. Als je een precipitatiereactie (die met de vorming van een onoplosbaar product wanneer twee oplossingen worden gemengd) hebt, kun je dit ook aan. Dit is dus wat Flowid-reactoren uniek maakt. Alle continue reactoren zijn echter innovatief in vergelijking met de standaard batch systemen. Men moet er echter rekening mee houden dat reguliere systemen nog steeds goed zijn voor grote volumes."
De plannen van Flowid voor de toekomst zijn om doorlopende oplossingen verder te verkopen. "We doen twee soorten werk: we helpen onze klanten om van het laboratorium naar de fabriek te gaan en dan over te stappen van batch naar flow. Om dit te bereiken, doen we de testen in de faciliteiten van de klant en ook in onze faciliteiten. Vervolgens bouwen we een systeem dat het mogelijk maakt om het werk van het laboratorium naar de fabriek te verplaatsen. Het kan volledig bestaan uit Flowid-oplossingen, maar ook uit andere typen continue reactoren. We richten ons niet alleen op de verkoop van onze reactoren – we zoeken naar de optimale oplossingen voor de klanten en engineeren het systeem om aan hun behoeften te voldoen," zegt de directeur van Flowid.

bron.