18 april 2024

Wat doet de brandweer op Strijp-T?

Vandaag vond op drie locaties op Strijp-T tijdens verschillende momenten een grootscheepse BHV oefening plaats in samenwerking met Inprevo.

Bij de oefening in gebouw TR, het #InnovationPowerhouse was zelfs de brandweer betrokken. Ook voor hen was het een geslaagde oefening en werd uiteindelijk het slachtoffer (een pop) uit het pand gered.

Er werd adequaat gereageerd en het was weer erg leerzaam.