Adviesbureau van de Laar

Adviesbureau van de Laar is sinds 1956 een adviesbureau op bouwkundig constructief gebied. Ons bureau met 30 medewerkers is gehuisvest in het Innovation PowerHouse (INPH) op Strijp-T.

Van de Laar functioneert binnen een eco-systeem dat middels interdisciplinaire samenwerkings-verbanden gebouwen tot stand brengt. In de complexer wordende wereld van het bouwen ontstaan steeds meer specialisten die een belangrijke inbreng hebben bij het realiseren van een bouwproject. Daarbij is voor ons het ontwikkelen van duurzame constructies een belangrijk thema.

Constructies die flexibel zijn, toekomstbestendig. Constructies die een wijzigende huisvestingsvraag kunnen volgen en daarmee circulariteit op gebouwniveau mogelijk maken; ook constructiematerialen zuinig toepassen en op materiaal niveau circulair gebruik faciliteren. We gaan het experiment aan, we onderzoeken bij herbestemming wat er mogelijk is of wat er met beperkte ingrepen haalbaar is. Niet elk bestaand gebouw kan op betaalbare wijze worden getransformeerd naar woningen, maar een transformatie naar kantoor of een schoolgebouw is dan wellicht wel haalbaar.

Bij nieuwbouw is de focus naast circulariteit ook gericht op functionaliteit nu en in de toekomst. Een flexibel skelet met maximale vrijheden voor gebruikers, architecten en installateurs. Die flexibiliteit levert de grootste duurzaamheidswinst op. Voor al deze activiteiten is nauwe samenwerking en interactie met andere disciplines noodzakelijk.

Het is lang geleden dat alleen de architect namens de opdrachtgever zorgde voor het tot stand komen van een gebouw. Andere adviseurs, zoals de constructeur, W- en E- adviseur, bouwfysicus, kostendeskundige, brandspecialist en de uitvoerende partijen, zijn naast de architect ook essentiële schakels geworden in het totale ontwerp- en realisatieproces van een bouwwerk. Een proces waarbij de totstandkoming van het eindproduct alleen succesvol kan zijn, als dit binnen een creatief en innovatief ecosysteem plaats vindt.

Wij als constructeur werken daartoe in open 3D-Revit/BIM omgevingen met onze projectpartners aan projecten en verbeteren en innoveren zodoende het productieproces. We werken onder andere aan Design & Build en Engineer & Build projecten samen met onze partners.

Tenslotte zoeken we permanent nieuw talent en werken we graag met stagiaires van TU en HBO-instellingen. Deze jonge mensen worden vanaf dag 1 van hun stage of proefperiode in aanraking gebracht met alle spelers in het bouwproces. Hun ideeën en studieonderzoeken worden in de praktijk getoetst en waar mogelijk geïmplementeerd. We stellen werkruimte beschikbaar voor studenten om ze kennis te laten maken met het werkveld waardoor ze gesteund worden in hun afstudeerwerk.

Het INPH biedt ons de ideale werkomgeving om onze innovatieve werkwijze te kunnen blijven ontwikkelen en uitbouwen.

 

Locatie op Strijp-T

Adresgegevens

Strijp-T Building TR

Zwaanstraat 31R, 5651 CA Eindhoven, the Netherlands