MVD

Architecture & urban planning

MVD architecture is een architectenbureau met passie voor hergebruik en transformatie van de gebouwde omgeving. Wat dat betreft zitten we met ons kantoor in Innovation Powerhouse helemaal op onze plek.

We werken aan uiteenlopende projecten, van individuele woonhuizen en bedrijfspanden tot opgaven in de culturele sector. We luisteren naar de wensen van de gebruikers, vragen door en herijken zo nodig de ontwerp uitgangspunten.

Tegelijk analyseren we bestaande gebouwen en structuren en onderzoeken we hoe je met subtiele, maar effectieve en gerichte ingrepen, verborgen kwaliteiten kan blootleggen en gebouwen en plekken op die manier functioneel en ruimtelijk kan verbeteren en nieuw leven kan inblazen. Transformatie, hergebruik en herprogrammering worden dan zinvol en leveren verassing en dynamiek op.

We laat door toevoegen, wegnemen en aanpassen de gelaagdheid van de geschiedenis in de gebouwde omgeving zien en voegen er een nieuw hoofdstuk aan toe. Zo zorgen we voor een verrijking en duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving en een meerwaarde voor de gebruikservaring en leefomgeving in brede context.

Deze benadering vanuit gebruiker en context resulteert in functionele ontwerpen op maat, waarin je je thuis voelt en optimaal je activiteiten kan ontplooien.

Locatie op Strijp-T

Adresgegevens

Innovation Powerhouse

Zwaanstraat 31s

5651 CA Eindhoven