DigiTrust

IT Audits and ISO Certification

DigiTrust is een certificerende instantie. Dat betekend wij auditen (beoordelen) en certificeren organisaties of ze hun informatiebeveiliging / Cybersecurity aantoonbaar op orde hebben. We moeten officiële certificering uitgeven voor de ISO27001. Dat is dé norm die hierover gaat en is toepasbaar op alle type organisaties en sectoren.

Daarnaast certificeren we ook op de NEN7510, dat is de nom voor informatiebeveiliging in de zorg. En ook doen we audits op ISO9001, Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO), en Privacy normen. DigiTrust heeft voor het auditen en certificeren accreditaties bij de Raad voor Accreditatie (RvA), waardoor onze certificaten geldig zijn om verantwoording af te leggen aan alle stakeholders. Denk aan inspecties, eisen van klanten en bij aanbestedingen.

 

DigiTrust is dé specialist in Nederland op dit gebied. We hebben eigen auditoren die tijdens de audit goed rekening houden met de context van iedere organisatie. De norm beschrijft de eisen, maar iedere organisatie is anders. Juist dat goed begrijpen en beoordelen of er wel overwogen keuzes zijn gemaakt mbt cybersecurity is ons vak.

 

Naast audits en certificeringen op ISO normen voeren we ook IT-assurance audits uit. Denk daarbij aan ISAE3402 en SOC2 audits en Assurance verklaringen.

Locatie op Strijp-T

Adresgegevens

Strijp-T Building TQ

Achtseweg Zuid 159R, 5651 GW Eindhoven, the Netherlands